<div align="center"> <h1>Jotka\'s CAFE</h1> <h3>Jarek Krochmalski Home Page Java Programming And News from Everywhere</h3> <p>jarek krochmalski java j2ee programming struts tomcat servlet html xml jboss tapestry</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://szept.net/jotka" rel="nofollow">szept.net/jotka</a></p> </div>